Εργα

Οι υπηρεσίες μας

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα κάθε είδους έργο που περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού για το internet. Αναφορικά, μπορούμε να αναλάβουμε

  • τη δημιουργία εταιρικής παρουσίασης στο διαδίκτυο
  • την ανάπτυξη eshop
  • την ανάπτυξη εταιρικής παρουσίας σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, tweeter, linkedin, κα)

Στην περίπτωση που είστε εκπαιδευτήριο ανεξαρτήτου μορφής (εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, μέσης εκπαίδευσης, κλπ), σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύετε τους μαθητές σας και σε βασικές, προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής, παρέχοντάς σας άδειες χρήσης για την εκπαιδευτική πλατφόρμα Tube με τη δυνατότητα μηδενικού κόστους χρήσης

Τέλος, έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε την κατά παραγγελία ανάπτυξη λογισμικού, για να καλύψετε τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας.